Czynniki terytorialne ekosystemów innowacji w Polsce


Nasze Centrum, to nie tylko zdolności w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, ale też studia dotyczące ekosystemów innowacji. Nasz kolega Krzysztof Mieszkowski wraz Javierem Barbero ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej opublikował w Regional Studies artykuł pt. Territorial patterns of R&D+I grants supporting Smart Specialisation projects funded from the ESIF in Poland.

czytaj dalej…

Uruchomiliśmy CEZAMAT DIH wspierający transformację cyfrową przedsiębiorstw.


Wychodząc naprzeciw inicjatywie Komisji Europejskiej dotyczącej tworzenia w Państwach Członkowskich krajowych bądź regionalnych Hubów Innowacji Cyfrowych wspierających przedsiębiorstwa w cyfryzacji swoich procesów operacyjnych oraz wzbogacania ich oferty handlowej o produkty i usługi zaawansowane pod względem cyfrowym w lipcu rozpoczynamy promocję aktywności naszego centrum w ramach CEZAMAT DIH.

czytaj dalej…

Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych


Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych, które pozwalają magazynować więcej energii i zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych

Nasi pracownicy: mgr inż. Tomasz Trzeciak i prof. dr hab. inż. Marek Marcinek opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Different strategies of introduction of lithium ions into nickel-manganese-cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries” w czasopiśmie Solid State Ionics (IF=2,886).

czytaj dalej…

Rozwój europejskiego przemysłu bateryjnego nabiera tempa


9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podpisały porozumienie o współpracy z ENERIS PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. 

czytaj dalej…

Zespół z PW zaangażowany w diagnostykę koronawirusa


Pracownicy CEZAMAT-u i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej postanowili pomóc specjalistom z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w walce z epidemią. Od początku maja pięć osób z naszej Uczelni pracuje w laboratorium diagnostycznym zajmującym się wykonywaniem testów na SARS-CoV2.
Zespół tworzą biotechnolodzy mający doświadczenie w pracy z mikroorganizmami, znający techniki wykorzystywane w diagnostyce koronawirusa (jak PCR, qRT-PCR, izolacja RNA i DNA) oraz specyfikę pracy w sterylnych warunkach. W grupie jest także mikrobiolog z uprawnieniami do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Nasi pracownicy pomagają pro bono. Ich dyżury w niczym się jednak nie różnią od tych pełnionych przez etatowych pracowników NIZP-PZH.
Zgodę na takie wsparcie ze strony specjalistów z PW wyrazili prof. Jan Szmidt, nasz Rektor oraz dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy