struktura

Kierownictwo CEZAMAT

Mariusz Wielec
Dyrektor Centrum

22 182 12 17


prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki
Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych i Programowych

22 182 12 17


prof. dr hab. inż. Romuald Beck
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

22 182 12 17

Dział Organizacyjny

Joanna Otawska
Kierownik Działu Organizacyjnego

22 182 11 73

Zakres zadań Działu Organizacyjnego obejmuje:

 • obsługę administracyjną CEZAMAT
 • zabezpieczenie ciągłości poprawnej pracy infrastruktury technicznej oraz prowadzenie prac konserwacyjnych
 • obsługę jednostki w ramach realizacji zamówień publicznych
 • promocję, obsługę konferencji i spotkań


Dział Badań i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Kierownik Działu Badań i Rozwoju

22 182 11 45

Zakres zadań Działu Badań i Rozwoju obejmuje:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • przygotowywanie projektów
 • zarządzanie projektami
 • współpracę z jednostkami PW w zakresie zadań działu
 • organizację i prowadzenie spotkań w celu pozyskania nowych partnerów i nawiązania współpracy
 • budowanie relacji z istniejącymi i nowymi partnerami naukowymi i biznesowymi, w tym budowanie bazy potencjalnych partnerów
 • gromadzenie informacji, monitorowanie i analiza trendów technologicznych i rynkowych
 • identyfikację, prezentowanie i walidację różnych modeli partnerstwa i nowych możliwości biznesowych


Dział Technologii i Aparatury

Piotr Wiśniewski
Kierownik Działu Technologii i Aparatury

22 182 11 89

Zakres zadań Działu Technologii i Aparatury obejmuje:

 • udział w opracowaniu planów zakupu i instalacji aparatury naukowo –badawczej
 • rozwój infrastruktury technicznej
 • rozwój platform technologicznych oraz możliwości charakteryzacyjno-pomiarowych ulokowanych w CEZAMAT


Pełnomocnik Kwestora

Maria Kotowska
Pełnomocnik Kwestora

22 182 11 64


Radcowie Prawni

Beata Kotowska-Barcińska

22 182 11 63

Agnieszka Kurowska

22 182 11 81

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy